head2
Аристократія (від грец. аristokratiа…

Аристократія (від грец. аristokratiа – влада найкращих) – форма правління державою, коли влада належить представникам привілейованої родової знаті.