head2
Державна влада в Україні...

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.